سه‌چرخه‌های مدلهای SAx-x

سه‌چرخه مدلهای SAx-x در 2 سایز زیر تولید و عرضه میگردد.