سه‌چرخه های مدل Ax-x

سه‌چرخه مدل Ax-x  در 4 سایز تولید و عرضه میگردد این مدل در 4 سایز زیر عرضه میشود: A20-20 , A24-20 , A24-24 , A26-24  
ادامه مطلب